فویل ۳۰ سانتی‌متر اره‌دار آنی

18,000 تومان

فویل ۳۰ میکرون ضخیم آنی

21,000 تومان

فویل ۲۰ سانتیمتر- ۵۰ متر ارّه‌دار آنی (۵...

59,000 تومان

فویل ۴۵ سانتی‌متر اره‌دار آنی- ۸ متر + ۲...

26,000 تومان

فویل ۵۰ میکرون بسیار ضخیم آنی

30,000 تومان