فویل ۲۰ سانتی ارّه‌دار آنی

52,500 تومان

فویل ۳۰ سانتی‌متر اره‌دار آنی

16,000 تومان

فویل ۳۰ میکرون ضخیم آنی

18,500 تومان

فویل ۴۵ سانتی‌متر اره‌دار آنی

22,500 تومان

فویل ۵۰ میکرون بسیار ضخیم آنی

26,000 تومان