کاسه صدفی ۱۰عددی گیاهی آنی

۴,۰۰۰ تومان

کاسه خورشتی دربدار گیاهی ۶عددی...

۴,۵۰۰ تومان

ظرف تک‌خانه ۱۰عددی گیاهی آنی

۸,۵۰۰ تومان

چنگال گیاهی ۱۲عددی آنی

۳,۰۰۰ تومان

کاسه نیم‌کیلویی دردار گیاهی ۶ع...

۵,۵۰۰ تومان

کاسه گرد ۶عددی گیاهی یک‌کیلویی...

۷,۷۰۰ تومان

لیوان گیاهی آنی

۵,۰۰۰ تومان

بشقاب غذاخوری ۱۰عددی گیاهی آنی

۷,۵۰۰ تومان

پیش‌دستی گیاهی ۱۰عددی آنی

۶,۰۰۰ تومان

کارد گیاهی۱۲عددی آنی

۳,۵۰۰ تومان

قاشق گیاهی ۱۲عددی آنی

۳,۰۰۰ تومان