سفره‌کاغذی پرفراژدار آنی

18,000 تومان

سفره یک‌بارمصرف (۶ عددی) آنی

3,000 تومان

سفره پارچه‌ای بدون‌بافت زرین‌ت...

25,000 تومان

سفره نایلونی آنی ۱۲۰سانتی‌متر×...

13,000 تومان