سفره‌کاغذی پرفراژدار آنی

۲۲,۰۰۰ تومان

سفره یک‌بارمصرف (۶ عددی) آنی

۳,۰۰۰ تومان

سفره یک‌بار‌مصرف رولی‌ پرفراژد...

۲۱,۵۰۰ تومان

سفره پارچه‌ای بدون‌بافت زرین‌ت...

۲۳,۵۰۰ تومان

سفره یک‌بارمصرف (سفید) آنی

۲۴,۰۰۰ تومان

سفره نایلونی آنی ۱۲۰سانتی‌متر×...

۱۳,۰۰۰ تومان