سفره‌کاغذی پرفراژدار آنی

سفره یک‌بارمصرف (۶ عددی) آنی

سفره یک‌بار‌مصرف رولی‌ پرفراژد...

سفره یک‌بارمصرف (سفید) آنی

سفره نایلونی آنی ۱۲۰سانتی‌متر×...