واکس چوب سرو

دستمال شایان سفید ۵عددی ۷۰×۵۰ ...

دستمال گلبرگ سفید ۴عددی ۳۵×۷۰س...

اسفنج ابر ماشین‌شوی پاک‌فوم

دستمال شایان رنگی ۶عددی ۵۰×۳۵ ...