کیسه‌فریزر بزرگ بالفاف

برند محصول: آنی

کیسه فریزر ضخیم آنی در بسته‌بندی اقتصادی

این محصول از مواد اولیه نو و درجه‌یک پلی‌اتیلن غذایی تولیدشده که به همین منظور برای بسته‌بندی هر نوع مواد غذایی و کالا

مناسب است.