کیسه‌یخ آنی

برند محصول: تگرگ

کیسه‌‌یخ آنی انتخابی مناسب جهت رفع نیاز یخ بهداشتی است. اگر یخ‌ساز شما هنگام مهمانی یخ کمی می‌سازد یا اگر فریزر شما یخ‌ساز ندارد با این وسیله می‌توانید یخ‌های زیادی تولید کنید و از آن‌ها به‌صورت یکجا یا تکی استفاده کنید. یخ‌های ایجادشده به خاطر پوشیده بودن مدت بیشتری در فریزر بدون گرفتن بوی فریزر یا کاهش حجم باقی خواهند‌ماند.

در صورت نیاز، بدون پاره کردن کیسه‌یخ، جهت خنک نگه‌داشتن مواد‌غذایی، می‌توان تا چندین دفعه کیسه را منجمد و در کلمن استفاده کرد.