فویل ۲۰ سانتی ارّه دار آنی

38,500 تومان

فویل ۳۰ سانتی‌متر اره‌دار آنی

11,800 تومان

فویل ۳۰ میکرون ضخیم آنی

13,500 تومان

فویل ۴۵ سانتی‌متر اره‌دار آنی

16,500 تومان

فویل ۵۰ میکرون بسیار ضخیم آنی

19,500 تومان