کاسه صدفی ۱۰عددی گیاهی

3,800 تومان

نی‌تاشو آسان‌نوش

3,500 تومان

کاسه خورشتی دربدار گیاهی ۶عددی

4,000 تومان

لیوان‌کاغذی آنی ۵۰عددی ۲۲۰سی‌س...

14,000 تومان

کاسه نیم‌کیلویی دردار گیاهی ۶ع...

5,000 تومان

کاسه گرد۶عددی گیاهی یک‌کیلویی

6,000 تومان

لیوان گیاهی

4,700 تومان

بشقاب غذاخوری ۱۰عددی گیاهی

7,550 تومان

پیش‌دستی گیاهی ۱۰عددی

5,000 تومان

دیس گیاهی ۶عددی

5,500 تومان

ظرف دردار چلوکبابی ۵عددی گیاهی

6,000 تومان

قاشق گیاهی ۱۲عددی

2,000 تومان