سفره‌کاغذی پرفراژدار آنی

14,000 تومان

سفره یک‌بارمصرف (۶ عددی) آنی

1,700 تومان

سفره یک‌بار‌مصرف رولی‌ پرفراژد...

16,500 تومان

سفره پارچه‌ای بدون‌بافت زرین‌ت...

19,900 تومان

سفره یک‌بارمصرف (سفید) آنی

23,000 تومان