سفره‌کاغذی پرفراژدار آنی

14,000 تومان

کاسه صدفی ۱۰عددی گیاهی

3,800 تومان

سفره یک‌بارمصرف (۶ عددی) آنی

1,700 تومان

کیسه‌بستنی‌یخی آنی

4,000 تومان

کیسه‌یخ آنی

7,500 تومان

نی‌تاشو آسان‌نوش

3,500 تومان

کاسه خورشتی دربدار گیاهی ۶عددی

4,000 تومان

ظرف تک‌خانه ۱۰عددی گیاهی

8,200 تومان

چنگال گیاهی ۱۲عددی

2,000 تومان